Whatsapp-image-2022-10-03-at-13-09-15Whatsapp-image-2022-10-03-at-13-10-50-3Whatsapp-image-2022-10-03-at-12-55-59-1Alpinak

Whatsapp-image-2022-10-03-at-13-10-50-3 Whatsapp-image-2022-10-03-at-13-00-05-1        

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů bez pověřence

Objednatel: viz údaje v přihlášce

uděluje tímto:

Mgr.Štěpánce Grundfestové, IČO: 45343853, Radějovice 55, 25168, tel: 602647646 dále jen „Správce“

Souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, číslo bankovního účtu, datum narození, zdravotní pojišťovna.

 2. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

 Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Grundfestová Štěpánka.          

Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.   Zpracovávám vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané služby. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby.  Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

 Abych vás mohla informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

 Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

 Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

 Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.